Agile Focus in besturing

– Ben jij lid van het managementteam of directielid en zie jij de noodzaak tot verandering van de organisatie naar Agile besturing? Wil je de organisatie wendbaarder maken?
– Ben jij een coach die organisaties helpt in de transformatie richting een wendbare organisatie? En wil jij deze beweging bottom up en top down ondersteunen?

In deze pocketguide vind je een praktische methode hoe dit aan te pakken. Besturen in een steeds sneller veranderende wereld. Met de waan van de dag die vaak veel aandacht vraagt en die je kan afleiden van de te behalen resultaten. De auteurs gaan in op het operationaliseren van de strategische organisatiedoelen en daarmee het besturen van de gehele organisatie.

De stellingname van dit boek is: maak scherp wat dit kwartaal bereikt moet worden om de strategische doelen te bereiken. Stuur kortcyclisch om te kunnen reageren op veranderende klantwensen of gewijzigde wet- en regelgeving. Werk samen als managementteam of directie richting de strategische doelen en voorkom dat iedereen in de organisatie vooral een eigen doel nastreeft. Breng meer focus in de operationalisering van de strategie, minder met ‘brandjes’ bezig zijn en meer met het voorkomen ervan. Krijg snel helder wat je medewerkers belemmert in hun werk. Lukt het om de belemmeringen in jouw organisatie snel op te lossen?

De kern van deze pocketguide betreft het FOCUS-bord. Deze manier van visual management is een krachtig middel in de besturing. De toepassing ervan zorgt voor samenwerking tussen alle lagen in de organisatie, kortcyclisch sturen en focus op het behalen van de strategische doelen.